Prin cetățean străin se înțelege persoana care nu are cetățenie română. Dreptul de muncă pentru lucrătorii permanenți, stagiari, sportivi, transfrontalieri etc. este garantat de un permis de muncă. În România pot să muncească cetățenii care fac parte din UE, Spațiul Economic European (SEE) sau Confederația Elvețiană (CE), cât și cei din spațiul non-UE. Persoanele străine care doresc să muncească trebuie să îndeplinească condițiile legale de muncă și trebuie să își obțină permisul de ședere pe termen lung în România.

Angajarea legală a cetățenilor străini în România

Autorizația de muncă poate fi obținută numai de către un angajator, nu contează dacă este persoana fizică sau juridică. Angajatorul trebuie să depună un set de documente la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.  Angajatul va fi obligat să dețină în permanență o copie legalizată a autorizației de muncă sau a permisului de ședere în scop de muncă.

Autorizațiile de muncă se obțin prin depunerea unui set specific de acte, în funcție de tipul de muncă exercitată de către angajații străini. Astfel angajatorul român trebuie să solicite Oficiului Român pentru Imigrări eliberarea unei autorizații de muncă pentru:

Vrei să angajezi cetățeni străini? Simconta te ajuta să obții permise de muncă și cu toate informațiile necesare pentru a angaja străini. Noi ne vom ocupa de:

 • Întocmirea contractelor de muncă și a actelor adiționale
 • Întocmirea dosarelor de personal conform cerințelor legale
 • Consultanță și reprezentare juridică pentru fiecare situație în parte.

Condiții de angajare pentru cetățenii străini

În primul rând cetățeanul străin trebuie să dovedească că are nivelul minim de instruire necesar pentru poziția vacantă conform cerințelor menționate de Clasificarea Ocupațiilor din România (COR ISCO 08). Practic cetățeanul străin trebuie să dovedească că are competențe tehnice și că este calificat pentru poziția pe care angajatorul dorește să o ocupe în România. De asemenea angajatorii sunt obligați de legislație să ofere cel puțin salariul mediu brut pe economie adică 4.162 lei.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un angajator pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:

 • Este persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală care desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;
 • Are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Simconta vă ajută cu întocmirea și depunerea documentației pentru a putea desfășura procesul de angajare al străinilor, într-un mod cât mai ușor și rapid. Experții nostri îți stau la dispoziție cu soluții complete

Cum se obține un aviz de muncă pentru un cetățean strain

Obținerea unui aviz de muncă se obține de la formațiuni teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări din județul firmei angajatoare. Trebuie să depui un set de documente și anume:

 • Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte că nu au existat hotărâri judecătorești definitive pentru săvârșirea de infracțiuni.
 • Certificatul de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice
 • Adeverință eliberată de agenția pentru ocuparea forței de muncă
 • Fișa postului, organigrama cu precizarea funcțiilor ocupate și vacante
 • Curriculum vitae al străinului
 • Cazierul judiciar al străinului
 • Cazierul judiciar al firmei angajatoare

Simconta te va ajuta cu întocmirea actelor și a documentației pentru angajarea cetățenilor străini. Experții noștri îți stau la dispoziție și iți vor oferi consultanță juridică pentru întregul process de recrutare al cetățenilor străini

Cât durează obținerea unui aviz de muncă pentru un cetățean străin

Avizul de muncă se obține de la Inpectoratul General pentru Imigrări și durează în jur de 30-45 zile lucrătoare din momentul depunerii actelor. Pentru a obține acest aviz trebuie să depuneți o serie de documente, iar din momentul în care acesta vă fi aprobat, angajatorul trebuie să platesca o taxă de 100 euro pentru a putea ridica avizul de muncă.

Simconta vă oferă consultanță de cea mai înaltă calitate și promptitudine în redactarea actelor și a documentelor sau a cererilor cu caracter juridic.

Cum se obține un certificat de înregistrare rezidență pe teritoriul României

Înregistrarea rezidenței pentru cetățeni străini din UE și SEE se face la Inspectoratul General pentru IMIGRĂRI din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Trebuie depuse un set de documente care trebuie să corespundă cu scopul pentru care cetățenii străini au intrat în România, după care se vă emite și un certificate de înregistrare rezidență. Simconta vă ajuta cu întocmirea dosarelor de personal conform cerințelor legale. Avem peste 20 de ani de experiență în domeniu. Oferim soluții eficiente de resurse umane și ne putem adapta în funcție de domeniul de activitate al clientului, astfel putem oferi cele mai bune soluții