Servicii fundamentale

Servicii
de contabilitate

Iată doar câteva dintre chestiunile contabile în legătura cu care nu va mai trebui să îți faci griji.

 • întocmirea registrului de casă zilnic
 • întocmirea jurnalelor de vânzări și cumpărări pentru TVA
 • întocmirea NIR-urilor
 • întocmirea bonurilor de consum
 • întocmirea bonuri de transfer
 • întocmirea deconturilor pentru deplasări
 • evidența analitica a clienților și furnizorilor
Citește mai mult
 • gestiunea stocurilor (intrări, ieșiri, balanța lunară a stocurilor)
 • gestiunea imobilizărilor necorporale și corporale (rapoarte pe imobilizari, fisa imobilizării, fișa amortizare)
 • Înregistrarea documentelor contabile conform normelor în vigoare;
 • Întocmirea registrului jurnal, a registrului inventar și a balanței lunare de verificare;
 • Calcularea obligațiilor de plată și întocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
 • Întocmirea decontului de TVA;
 • Întocmirea registrului carte mare
 • Întocmirea și depunerea fișelor fiscale și a declarațiilor privind taxele și impozitele;
 • Întocmirea situațiilor financiare anuale și depunerea acestora la organele abilitate;
 • Certificarea situațiilor financiare anuale

Servicii
resurse umane

Resursa umană într-o companie trebuie gestionată corespunzător. Ne vom ocupa de:

 • întocmirea contractelor de muncă și a actelor adiționale (modificări, încetări, decizii)
 • întocmirea dosarelor de personal conform cerințelor legale
 • întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților
 • întocmirea și depunerea on-line a Declarației 112 privind obligațiile salariale
Citește mai mult
 • Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)
 • Întocmirea lunară a statelor de plată, calcularea salariilor
 • Întocmirea adeverințelor pentru salariați
 • Întocmirea și depunerea fișelor fiscale anuale
 • Depunerea declarațiilor lunare și depunerea acestora la Administrația financiară
 • Completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale și informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia
 • Întocmirea (dacă este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale și indemnizații de la casele de sănătate
 • Orice informații și rapoarte în legătură cu costurile salariale

Servicii
de fiscalitate

Te întrebi cum ai putea reduce taxele și impozitele plătite către stat? Venim în sprijinul tău cu:

 • consultanță privind legislația financiar – contabilă și fiscală aplicabilă fiecărei societăți în parte.
 • asistență pe perioada controalelor și investigațiilor fiscale.
 • informări periodice, în funcție de frecvența modificărilor legislative.
 • identificarea oportunităților fiscale și exploatarea acestora.
Citește mai mult
 • Consultanța la calculul taxelor directe, indirecte (TVA – sfera de aplicare, persoane impozabile, operațiuni impozabile, procedura – de rambursare etc. impozit pe profit-soluții, accize, taxe locale etc).
 • Asistență în timpul inspecțiilor fiscale derulate de către organele specializate ale Statului.
 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente și nerezidente.
 • Optimizarea impozitelor și taxelor de plată.

Servicii
juridice

În sfera noastră de activitate se încadrează și serviciile juridice.
Astfel, poți beneficia de:

 • consultanță juridică de specialitate
 • redactare acte, documente cereri cu caracter juridic
 • asistarea clientului la negocieri, în față oricăror instituții și autorităti publice
 • înființări - lichidări asociații și fundații
 • Lichidări societăți comerciale cu numire de lichidator
 • etc.

Simconta vă oferă servicii fiscale personalizate privind legislația română și internațională pentru persoane juridice române și nerezidenți, persoane fizice și juridice.
Vă oferim soluții rapide pentru orice tip de business, asistență și răspunsuri la toate întrebările legale de impozitare. Ne recomandă experiența de peste 25 ani în practică națională și internațională și un portofoliu variat de clienții din țară și străinătate.

Servicii suplimentare

Înființări societăți comerciale

Vrei să pornești un business? Te putem ajuta cu tot ceea ce ține de înființarea societății comerciale!

Completare obiect de activitate

Extinzi gama de servicii? Va trebui să extinzi și obiectul de activitate. Te putem ajuta cu toate formalitățile necesare.

Înființări și închideri punct de lucru

Vrei să înființezi un nou punct de lucru? Specialiștii Simconta te ajută! La fel stă situația și dacă vrei să închizi unul.

Lichidare / Dizolvare / Radiere

Încheierea activității unei societăți poate lua diverse forme. Avem soluțiile perfecte pentru fiecare situație.

Suspendare / Reactivare societăți

Fără prea multe bătăi de cap, la noi vei afla tot ce implică reactivarea sau suspendarea activității unei societăți.

Cesiuni

Cesiunile de creanțe îți pun probleme? Specialiștii Simconta te pot ajuta cu toate informațiile necesare.

Schimbare sediu social

Schimbarea sediului social presupune întocmirea anumitor formalități. Te putem ajuta și în acest sens!

Consultanță și asistență

Indiferent de chestiunea contabilă, fiscală sau juridică cu care te confrunți, experții Simconta îți oferă consultanța necesară.

Ca om de afaceri ai destule batai de cap, de aceea iti recomandam sa lasi in seama noastra, a specialistilor, tot ceea ce tine de servicii de contabilitate. Vei avea astfel totul acoperit, de la contabilitatea financiara pana la intocmirea declaratiilor si bilanturilor, de la tot ce tine de fiscalitate si pana la asistenta si consultanta asigurata, la controalele autoritatilor.

Tarife

Evidența financiar-contabilă (global valorică)

Servicii salarizare – Resurse umane

 ServiciuCost (TVA inclus)
  ServiciuCost (TVA inclus)
  Deschidere contract40 LEI *
  Inchidere contract20 LEI *
  Intocmire act aditional de modificare contract10 LEI *
  Intocmire adeverinta banca, somaj20 LEI *
  Intocmire adeverinta de vechime30 LEI *
  Intocmire adeverinta medic familie / spital10 LEI *
  Intocmire fisa de evaluare anuala30 LEI *
  Intocmire fisa fiscala anuala
(declaratie privind calcularea si retinerea impozitului per beneficiar)
20 LEI *
  Intocmire fisa post personalizata130 LEI *
  Intocmire fisa post standard20 LEI *
  Intocmire pontaj si stat de plata lunar30 LEI **
  Intocmire Regulament Ordine Interioara100 LEI ***
  Intocmire organigrama posturilor50 LEI ***
  Intrega documentatie in domeniul SSM  si SU850 LEI ****
350 LEI **
  Instruirea angajatilor in domeniul SSM/SU (curierat lunar + deplasare trimestriala)10 LEI *

Legenda:
Cost per salariat                 - *
Cost per punct de lucru    - **
Cost per societate              - ***
Cost per sediu                    - ****

Servicii ale departamentului juridic

Descriere abonamente departament juridic:

 

Serviciile neregasite in descrierea abonamentului achizitionat, vor fi taxate cu 40 LEI /ora.

Alte servicii

Costurile ocazionate de prestarea acestor servicii cu materiale auxiliare (registre, copii xerox, dischete, dosare, alte obiecte de papetarie) evaluate la suma de 100 LEI / an, va fi achitata la implinirea unui termen de 12 luni de prestare a serviciilor sau la inceputul unui an calendaristic

Permite-ne să te ajutăm

Focusează-te pe afacerea ta, fă ce îți place și noi ne ocupăm de restul